Ważne! Przed wysyłką wadliwego artykułu konieczne jest wysłanie protokołu reklamacyjnego na adres:

biuro@logo-tools.pl

GWARANCJA LOGO-Tools

 1. Na wszystkie narzędzia dystrybuowane przez LOGO-Tools udzielana jest 12 miesięczna gwarancja (24 miesiące w przypadku sprzedaży konsumenckiej).
 2. W czasie trwania ochrony gwarancyjnej firma LOGO-Tools zapewnia bezpłatne usunięcie usterek, będących następstwem użycia w procesie produkcji wadliwych części (wady fabryczne), o ile przestrzegane były zasady prawidłowej obsługi, zgodnej z instrukcją obsługi.
 3. Gwarancją nie są objęte akcesoria i materiały eksploatacyjne, takie jak kółka tnące, ostrza tnące i.t.p.
 4. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji urządzenia.
 5. Do wykonywania naprawy gwarancyjnych upoważniony jest wyłącznie serwis LOGO-Tools.

Adres serwisu:
ul.Słoneczna 8
62-040 Puszczykowo

Po otrzymaniu protokołu reklamacyjnego (jeśli możliwe uzupełnionego o zdjęcia uszkodzonego urządzenia) skontaktujemy się z Państwem i zaproponujemy najszybszy sposób załatwienia reklamacji.


W przypadku problemów ze skorzystaniem z formularza na naszej stronie, prosimy o wysłanie protokołu reklamacyjnego.
Protokół reklamacyjny powinien zawierać poniższe dane:

 1. Imię i nazwisko zgłaszającego/Nazwa Firmy
 2. Dane kontaktowe (nr. telefonu, adres e-mail)
 3. Nazwa/nr. art. reklamowanego urządzenia
 4. Adres do odesłania po naprawie
 5. Data nabycia
 6. Opis usterki

Formularz reklamacyjny:


Załączniki (opcjonalnie)